CHIPO นโยบายสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกมิตรภาพ


เรียนลูกค้าทุกท่าน!

Chipo ผู้ให้บริการเป็นตัวกลางในการสั่งซื้อ และนำเข้าสินค้าจากจีน ขอประกาศเกี่ยวกับ นโยบายสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกมิตรภาพ เพื่อให้สิ่งจูงใจให้กับลูกค้าที่มีเวลารวมงานยาวนาน และสั่งซื้อบ่อยกับบริษัทChipo

ตามระดับสะสม ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเกี่ยวกับค่าขนส่งจากจีนมาไทย และค่าบริการช่วยสั่งซื้อ

ยอดเงินสะสมธุรกรรม จะคิดจากยอดเงินรวมของใบสั่งซื้อที่มีสถานะได้รับสินค้าแล้ว

นโยบายนี้จะประยุกต์ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

รายละเอียดตามดังต่อไปนี้

 

ระดับสะสม

ยอดเงินสะสมธุรกรรม (บาท)

ส่วนลดค่าบริการช่วยสั่งซื้อ

ส่วนลดค่าขนส่งจากจีนมายังไทย

Level 0

น้อยกว่า 3 แสนบาท

0%

0%

Level 1

ตั้งแต่ 3 แสนบาทถึง 9 แสนบาท

5%

2%

Level 2

ตั้งแต่ 9 แสนบาทถึง 2.5 ล้านบาท

10%

4%

Level 3

ตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทถึง 3.5 ล้านบาท

15%

6%

Level 4

ตั้งแต่ 3.5 ล้านบาทถึง 4.5 ล้านบาท

20%

8%

Level 5

ตั้งแต่ 4.5 ล้านบาทขึ้นไป

25%

10%

 

หมายเหตุ

  • ยอดเงินสะสมธุรกรรมได้คำนวณจากยอดเงินรวมของใบสั่งซื้อที่มีสถานะ "ได้รับสินค้าแล้ว" 
  • ระดับสมาชิกจะได้อัปเกรดเป็นระดับที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถดูระดับสมาชิกในการจัดการบัญชีของตนเอง หรือระดับจะได้ประยุกต์ใช้ในแต่ละใบสั่งซื้อ

ด้วยความเคารพ

คณะกรรมการบริหาร CHIPOTHAI.COM

 

21-04-2018
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}