พอร์ตนำเข้าสินค้าจากจีนที่น่าเชื่อถือ สินค้าจากแหล่งกำเนิด ราคาถูก

ค่าบริการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่าน CHIPOTHAI.COM


ค่าบริการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่าน CHIPOTHAI.COM

(ประยุกต์ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561)

 

ค่าบริการการนำเข้าสินค้าจากจีนของหนึ่งใบสั่งซื้อผ่าน Chipo ได้คำนวณตามดังต่อไปนี้

I. ค่าใช้จ่ายหนึ่งใบสั่งซื้อ = ค่าสินค้า (1) + ค่าขนส่งในจีน (2) + ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า (3) + ค่าขนส่งจากจีนมายังไทย (4)

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 (1) ค่าสินค้า คือราคาสินค้าทีได้ระบุไว้บนเว็บไซต์จีน หรือราคาที่ลูกค้าตกลงได้กับร้านค้าจีน กรณีลูกค้าตกลงได้ราคาใหม่ กรุณาแจ้งราคานั้นกับเราด้วย ก่อนที่พนักงาน Chipo จะดำเนินการสั่งซื้อตามใบสั่งซื้อของลูกค้า

(2) ค่าขนส่งในจีน คือค่าขนส่งสินค้าจากร้านค้าจีนถึงโกดัง Chipo ในจีน ค่าขนส่งนี้ได้คำนวณตามตัวเลขที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ของร้านค้าจีน หรือตามข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้าจีน Chipo จะอัพเดทค่าขนส่งในจีนเข้าไปในใบสั่งซื้อ เมื่อดำเนินการสั่งซื้อกับร้านค้าจีน ในเว็บไซต์ Taobao และ Tmall มีประมาณ 80% ร้านค้าได้ฟรีค่าขนส่งในจีน

 (3) ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า = ค่าสินค้า x % ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า

 

 

ค่าสินค้า (บาท)

% ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า

ต่ำกว่า 3,000 บาท

3 %

ตั้งแต่ 3,000 บาท ถึงน้อยกว่า 100,000 บาท

2 %

100,000 บาท ขึ้นไป

1 %

 

หมายเหตุ

  • ค่าสินค้าที่ใช้คำนวณค่าบริการช่วยสั่งซื้อ เป็นยอดเงินรวมของแต่ละใบสั่งซื้อของแต่ละร้านค้าจีน
  • สำหรับใบสั่งซื้อที่มีค่าบริการช่วยสั่งซื้อต่ำกว่า 15 บาท จะถูกคิดเต็มเป็น 15 บาท

(4) ค่าขนส่งจากจีนมายังไทย = น้ำหนักของใบสั่งซื้อ x อัตราค่าขนส่งตามน้ำหนักต่อใบสั่งซื้อ

 

น้ำหนักต่อใบสั่งซื้อ (กก.)

สินค้าทั่วไป

สินค้ามอก.

สินค้าพิเศษ

< 10 กก.

60 บาท/กก.

100 บาท/กก.

175 บาท/กก.

10 -< 20 กก.

55 บาท/กก.

95 บาท/กก.

170 บาท/กก.

20 -< 50 กก.

50 บาท/กก.

90 บาท/กก.

165 บาท/กก.

> 50 กก.

45 บาท/กก.

80 บาท/กก.

160 บาท/กก.

      

หมายเหตุ

1. ทุกแพ็คเกจสินค้าเมื่อถึงโกดังในจีน ทาง Chipo จะชั่งน้ำหนัก และวัดขนาดแพ็คเกจสินค้า เพื่อจะแปลเป็นน้ำหนักตามปริมาตร 

ระหว่างน้ำหนักจริง และน้ำหนักตามปริมาตร น้ำหนักไหนที่สูงกว่าจะได้ใช้ในการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมายังไทย

สูตรคำนวณน้ำหนักตามปริมาตร (Kg) = (ยาว(cm) x กว้าง(cm) x สูง(cm))/ 6000

2. ค่าขนส่งตามน้ำหนักได้คำนวณตามยอดน้ำหนักรวมของทุกแพ็คเกจสินค้าของใบสั่งซื้อนั้น

3. หากน้ำหนักรวมต่ำกว่า 0.5 กก.จะได้คิดเต็มเป็น 0.5 กก.

4. ค่าขนส่งสินค้าจากจีนมายังไทย เป็นค่าขนส่งจากโกดังของ Chipo ในจีนถึงโกดังของ Chipo ในไทย

5. นอกจากค่าใช้จ่ายคงที่ที่กล่าวถึงด้านบน Chipo ยังมีบริการเพิ่มเติม เช่น บริการตรวจเช็คสินค้า และ บริการตีลังไม้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการพวกนี้ได้ เมื่อวางเงินมัดจำใบสั่งซื้อ หรือระบุในส่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลในใบสั่งซื้อ

6. สินค้ามอก. เช่น ของเล่นเด็ก วิกผม ขนตาปลอม นาฬิกาสายเหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนตร์ ยางรถยนตร์ เครื่องชั่ง เครื่องจักร ก็อกน้ำ-ท่อน้ำ อุปกรณ์โซล่าเซล สินค้าประเภทแบตเตอรี่ อุปกรณ์การสัก อุปกรณ์ อะไหล่ ส่งสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 

7. สินค้าพิเศษคือ เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์ ลิขสิทธิ์ทุกชนิด

 

II. ค่าบริการตรวจเช็คสินค้า

           

จำนวนสินค้า

ค่าบริการตรวจเช็คสินค้า (บาท/ชิ้น/ใบสั่งซื้อ)

มูลค่าของสินค้า >= 10 หยวน

 มูลค่าของสินค้า < 10 หยวน

1- 5

10 บาท

7 บาท

6 - 20

7 บาท

5 บาท

 21 - 100

5 บาท

3 บาท

101 - 200

3 บาท

1 บาท

200 ขึ้นไป

ไม่สนับสนุนตรวจนับ

ไม่สนับสนุนตรวจนับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

  • Chipo จะตรวจเช็คสินค้า เมื่อสินค้าถูกส่งถึงโกดังของเราในจีน เราจะเช็คจำนวน และ คุณลักษณะเบื้องต้นของสินค้า ตามที่ลูกค้าเลือกไว้ เมื่อเพิ่มสินค้าลงตะกร้าในระบบ Chipo (สำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้า จะแยกตามขนาด สี ยกเว้นกรณีสีของสินค้าอาจจะเข้ม/อ่อนกว่าสีที่ได้โพสต์บนเว็บไซต์จีน)
  • Chipo ไม่รับประกันเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า สินค้าปลอม (fake) ยี่ห้อของสินค้า
  • Chipo จะคืนเงินสินค้า100% ให้ลูกค้า ในกรณีลูกค้าเลือกใช้บริการตรวจเช็คสินค้า แต่เมื่อได้รับสินค้า พบความแตกต่างที่เกี่ยวกับจำนวน และ ลักษณะสินค้าที่ Chipo การันตีตรวจเช็คก่อน

 

III. ค่าบริการตีลังไม้

 

 

กิโลกรัมแรก

กิโลกรัมถัดไป

ค่าตีลังไม้

20 หยวน/กก.

1 หยวน/กก.

 

 

คณะกรรมการบริหาร CHIPOTHAI.COM