ค่าบริการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่าน CHIPOTHAI.COM


ค่าบริการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่าน CHIPOTHAI.COM

(ประยุกต์ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561)

 

ค่าบริการนำเข้าสินค้าจากจีนของหนึ่งใบสั่งซื้อผ่าน Chipo ได้คำนวณตามดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายหนึ่งใบสั่งซื้อ = ค่าสินค้า (1) + ค่าขนส่งในจีน (2) + ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า (3) + ค่าขนส่งจากจีนมายังไทย (4)ค่าขนส่งจากโกดังไทย ไปบ้านลูกค้ากรณีไม่ได้มารับเองที่โกดัง (5) 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าสินค้า คือราคาสินค้าทีได้ระบุบนหน้าเว็บไซต์จีน หรือราคาที่ลุกค้าต่อรองได้กับร้านค้าจีน กรณีลูกค้าต่อรองได้ราคาใหม่ กรุณาแจ้งให้ทางChipo ในช่องหมายเหตุใบสั่งซื้อ ก่อนที่พนักงานของเราดำเนินการสั่งซื้อสินค้ากับร้านจีน

(2) ค่าจัดส่งในจีน คือค่าจัดส่งสินค้าจากร้านค้าจีนไปโกดังChipo ในจีน ค่าจัดส่งนี้ได้คิดตามราคาที่ระบุบนเว็บไซต์ของร้านค้าจีน หรือตามราคาที่ลูกค้าตกลงได้กับร้านค้าจีน ทางChipo จะอัปเดทค่าขนส่งในจีนของใบสั่งซื้อ เมื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าจีนให้ลูกค้า

ประมาณ 80% ร้านค้าในเว็บไซต์ Taobao และ Tmall ได้ฟรีค่าขนส่งในจีน

(3) ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า = ค่าสินค้า x % ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า

 

ค่าสินค้า (บาท)

% ค่าบริการช่วยสั่งซื้อสินค้า

ต่ำกว่า 3,000 บาท

3 %

ตั้งแต่ 3,000 บาท ถึงน้อยกว่า 100,000 บาท

2 %

100,000 บาท ขึ้นไป

1 %

 

หมายเหตุ

  • ค่าสินค้าที่ใช้คำนวณค่าบริการช่วยสั่งซื้อ เป็นยอดเงินรวมต่อหนึ่งใบสั่งซื้อต่อร้านค้าจีน
  • สำหรับใบสั่งซื้อที่มีค่าบริการช่วยสั่งซื้อต่ำกว่า 15 บาท จะถูกคิดเต็มเป็น 15 บาท

(4) ค่าขนส่งจากจีนมายังไทย = น้ำหนักคิดค่าขนส่งของใบสั่งซื้อ x อัตราค่าขนส่ง

หลังจากที่สินค้าถูกส่งถึงโกดังของ Chipo ในจีน ทางเราจำดำเนินการให้สินค้าออกจากจีนเลย 
การขนส่งจากจีนมายังไทยมีสองรูปแบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขนส่งแบบเร็ว ระยะเวลาขนส่งประมาณ 5-7 วัน สินค้าจะเข้าโกดังChipo ในไทย  

รายละเอียดค่าขนส่งตามตารางนี้

น้ำหนักต่อใบสั่งซื้อ (กก.)

สินค้าทั่วไป

สินค้ามอก.

สินค้าพิเศษ

< 10 กก.

 60 บาท/กก.  100 บาท/กก.

175 บาท/กก.

10-< 20 กก.

55 บาท/กก.

95 บาท/กก.

170 บาท/กก.

20 -< 50 กก.

50 บาท/กก.

90 บาท/กก.

165 บาท/กก.

50 -< 100กก.

45 บาท/กก.

80 บาท/กก.

160 บาท/กก.

100 -<500 กก.

40 บาท/กก.

75 บาท/กก.

155 บาท/กก.

>500 กก.

ติดต่อ

ติดต่อ

ติดต่อ

 

ขนส่งแบบประหยัด ระยะเวลาสินค้าเข้าโกดังในไทยประมาณ 15-20 วัน สินค้าจะเข้าโกดังChipo ในไทย

ขนส่งแบบประหยัดใช้ได้เฉพราะใบสั่งซื้อที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 200กก. ขึ้นไป

สามารถนำเข้าได้สินค้าทุกประเภท ยกเว้นสินค้าต้องห้าม สินค้าผิดกฎหมาย

รายละเอียดตามตารางนี้

      

น้ำหนักต่อใบสั่งซื้อ

สินค้าทั่วไป

สินค้ามอก.

สินค้าพิเศษ

>200 กก.

30 บาท/กก.

65 บาท/กก.

140 บาท/กก.


หมายเหตุ

1. ทุกแพ็คเกจสินค้าเมื่อถึงโกดังในจีน ทาง Chipo จะชั่งน้ำหนัก และวัดขนาดแพ็คเกจสินค้า เพื่อจะแปลเป็นน้ำหนักตามปริมาตร 

ระหว่างน้ำหนักจริง และน้ำหนักตามปริมาตร น้ำหนักไหนที่สูงกว่าจะได้ใช้ในการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมายังไทย

สูตรคำนวณน้ำหนักตามปริมาตร (Kg) = (ยาว(cm) x กว้าง(cm) x สูง(cm))/ 6000

ตัวอย่าง สินค้า 1 ลัง น้ำหนัก 10 กก. ขนาดลัง 35x40x50 cm

น้ำหนักจริง = 10 กก.

น้ำหนักตามปริมาตร = 35x40x50/6000 = 11,66 กก.

สรุป น้ำหนักตามปริมาตรสูงว่าน้ำหนักจริง ดังนั้น ค่าขนส่งจากจีนมาไทยของใบสั่งซื้อนี้จะถูกคิดโดยใช้น้ำหนักตามปริมาตร

2. ค่าขนส่งตามน้ำหนักได้คำนวณตามปริมาณน้ำหนักรวมของทุกแพ็คเกจสินค้าของใบสั่งซื้อนั้น

3. หากปริมาณน้ำหนักรวมของใบสั่งซื้อต่ำกว่า 0.5 กก.จะถูกคิดเต็มเป็น 0.5 กก.

4. ค่าขนส่งสินค้าจากจีนมายังไทย เป็นค่าขนส่งจากโกดังของ Chipo ในจีนถึงโกดังของ Chipo ในไทย

5. นอกจากค่าใช้จ่ายคงที่ที่กล่าวถึงด้านบน Chipo ยังมีบริการเพิ่มเติม เช่น บริการตรวจเช็คสินค้า และ บริการตีลังไม้ 

ลูกค้าสามารถกดเลือกใช้บริการตรวจเช็คสินค้า หรือบริการตีลังไม้ได้ เมื่อวางเงินมัดจำใบสั่งซื้อ หรือหากลูกค้าลืมติ๊ก สามารถส่งข้อความในส่วนคุยกับพนักงานในใบสั่งซื้อ แจ้งใช้บริการได้ก่อนที่สินค้าของลูกค้าเข้าโกดังของ Chipo ในจีน

6. สินค้ามอก. เช่น ของเล่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนตร์ เครื่องจักร สินค้าประเภทแบตเตอรี่ อุปกรณ์ส่งสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 

7. สินค้าพิเศษ เช่น เครื่องสำอาง สินค้าลายลิขสิทธิ์ทุกชนิด

 

บริการตรวจเช็คสินค้า

Chipo เสนอให้ลูกค้าควรใช้บริการตรวจเช็ค เนื่องจาก เมื่อสินค้าถึงโกดังของเราในจีน Chipo จะตรวจเช็คสินค้า ตามจำนวน และลักษณะของสินค้าที่ลูกค้าเลือกไว้ ตอนเพิ่มสินค้าลงตะกร้าใน Chipo

(สำหรับสินค้าพวกแฟชั่น มักจะแยกตามขนาด สี ยกเว้นกรณีสีผลิตภัณฑ์อาจจะเข้ม/อ่อนกว่าสีที่ร้านจีนโพสต์บนเว็บไซต์จีน)

รายละเอียดค่าบริการตามตารางนี้

จำนวนสินค้า

ค่าบริการตรวจเช็คสินค้า (บาท/ชิ้น/ใบสั่งซื้อ)

มูลค่าของสินค้า >= 10 หยวน

 มูลค่าของสินค้า < 10 หยวน

1- 5

10 บาท

7 บาท

6 - 20

7 บาท

5 บาท

 21 - 100

5 บาท

3 บาท

101 - 200

3 บาท

1 บาท

200 ขึ้นไป

ไม่สนับสนุนตรวจนับ

ไม่สนับสนุนตรวจนับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

  • Chipo ไม่รับประกันเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า ข้อมูลจำเพาะของสินค้า  สินค้าปลอม(fake) สินค้าแบรนด์เนม
  • สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการตรวจเช็คสินค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า หากลูกค้าพบความแตกต่างเกี่ยวกับจำนวน หรือลักษณะสินค้าที่Chipo การันตีตรวจเช็คก่อน ทางChipo จะคืนค่าบริการตรวจเช็คทั้งหมดให้ลูกค้า   

 

บริการตีลังไม้

สำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าประเภทที่แตกหัก หรือเสียรูปทรงง่าย ทางChipo ขอเสนอให้ลูกค้าควรใช้บริการตีลังไม้ เพื่อลดลงความเสียงในการขนส่งสินค้า

รายละเอียดตามตารางนี้

 

กก.แรก

กก.ถัดไป

ค่าตีลังไม้

20หยวน/กก.

1 หยวน/กก.

 

(5) ค่าขนส่งจากโกดังไทย ไปบ้านลูกค้ากรณีไม่ได้มารับเองที่โกดัง

กรณีลูกค้ามารับสินค้าที่โกดังจะไม่มีค่าใช้จ่าย
กรณีลูกค้าต้องการทาง Chipo จัดส่งสินค้าไปที่บ้าน ค่าจัดส่งสินค้าจะได้คิดตามเรทค่าขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนในประเทศ

 

 

คณะกรรมการบริหาร CHIPOTHAI.COM

 

 

 

 

 

20-04-2018
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}