{{'TITLE_HEADER_CONTACT'|translate}}

ประกาศ เกี่ยวกับข้อกำหนด และนโยบายการเก็บรักษาสินค้า

เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

ChipoThai ขอประกาศเกี่ยวกับ ข้อกำหนด และนโยบายการเก็บรักษาสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหายของสินค้า รวมถึงการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของเรา
รายละเอียดของนโยบายตามดังต่อไปนี้

1. "ระยะเวลาเก็บรักษาสินค้า" นับตั้งแต่ แพ็คเกจสินค้ามีสถานะ "โกดังในไทย" จนถึงเวลาที่เปลี่ยนเป็น "ขอจัดส่งสินค้า"

2. ChipoThai จะรับผิดชอบ เก็บ รักษาสินค้าในโกดัง ให้ลูกค้าฟรี ในระยะเวลาภายใน12 วัน (รวมถึงวันอาทิตย์ และวันหยุด) หลังจาก 12 วัน หากลูกค้าไม่ขอจัดส่งสินค้า ChipoThaiจะคิดค่าบริการเก็บรักษาสินค้า ด้วย เรทค่าบริการ 5.0บาท/กก./วัน

3. น้ำหนักที่คิดค่าบริการเก็บรักษาสินค้า เป็นน้ำหนักที่คิดค่าบริการขนส่งของแพ็คเกจในใบสั่งซื้อ

4. กรณีลูกค้าไม่ขอจัดส่งสินค้า ภายใน 30วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มคิดค่าเก็บรักษาสินค้า จะถือวาลูกค้ายินยอม ให้ทางChipoThaiนำสินค้าขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้หักชำระค่าขนส่งจากจีนมาไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการสินค้านั้น ChipoThaiจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือทุกค่าบริการในใบสั่งซื้อ หรือความรับผิดใด ๆ สำหรับสินค้า

5. ข้อกำหนดและนโยบายการเก็บรักษาสินค้า จะประยุกต์ใช้ ตั้งแต่วันที่ 20/05/2020 ทุกแพ็คเกจสินค้า ที่เข้าโกดังไทย ก่อนหน้านี้ จะถูกคิดค่าสต๊อกสินค้า ตั้งแต่วันที่ 20/05/2020

 

ด้วยความเคารพ !
คณะกรรมการ ChipoThai.com