ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฝากส่งผ่านChipoThai 


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฝากส่งผ่านChipoThai 
(ประยุกต์ใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2023)

 

1. บริการฝากส่งเป็นบริการนำเข้าสินค้าอย่างเดียว คุณลูกค้าจะเป็นคนสั่งเอง จ่ายเงินเองกับทางร้านจีน และให้ทางร้านจีนจัดส่งของไปยังโกดังของChipoThai ในจีน จากนั้นทางChipoThai จะช่วยนำเนินการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยให้ลูกค้า

2. เพื่อความสะดวกในการขนส่ง คุณลูกค้ากรุณาแจ้งประเภทสินค้าที่ต้องการส่งกับChipoThai ทุกครั้ง

3. เรทค่าบริการฝากส่ง 

ค่าขนส่งจากจีนมาไทย = น้ำหนักคิดค่าขนส่งของใบสั่งซื้อ x อัตราค่าขนส่ง

เมื่อพัสดุเข้าโกดังChipoในจีน ทางเราจะดำเนินการชั่งน้ำหนักและวัดขนาดแพ็คเกจสินค้าเพื่อแปลงเป็นน้ำหนักตามปริมาตร ระหว่างน้ำหนักสุทธิ และน้ำหนักตามปริมาตร น้ำหนักไหนที่สูงกว่าจะได้ใช้ในการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมายังไทย

สูตรคำนวณน้ำหนักตามปริมาตร (Kg) = (ความยาว(cm) x ความกว้าง(cm) x ความสูง(cm)) / 6000

รายละเอียดเรทค่าขนส่งตามดังต่อไปนี้  

ขนส่งแบบเร็ว (ทางรถ) ระยะเวลาขนส่งจากจีนมาไทยประมาณ 5 - 7 วัน นับตั้งแต่เมื่อสินค้าออกจากโกดังจีน

ขนส่งแบบประหยัด (ทางเรือ) ระยะเวลาขนส่งจากจีนมาไทยประมาณ 10 - 15 วัน นับตั้งแต่เมื่อสินค้าออกโกดังจีน

ขนส่งแบบประหยัดใช้ได้เฉพราะใบสั่งซื้อที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 50 กก.ขึ้นไป 

หมายเหตุ: หากน้ำหนักรวมของแพ็คเกจต่ำกว่า 0.5 กก.จะถูกคิดเต็มเป็น 0.5 กก.

4. การชำระเงินค่าขนส่ง คุณลูกค้ากรุณาชำระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บค่าขนส่งจากทางChipoThai ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการชำระค่าบริการขนส่งอย่างถูกต้อง

5. การรับสินค้า หากคุณลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีหรือแจ้งภายใน 03 วันนับจากได้รับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนด ChipoThai ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

     5.1. กรณีหากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางChipoThai ยินดีรับผิดชอบแต่ไม่เกิน 03 เท่าของค่าขนส่งจากจีนมาไทย หรือหากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทางChipoThai ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นได้

     5.2 สินค้าประเภทเซรามิค กระเบื้องและเครื่องแก้ว ทางChipoThai ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าแตกหักเสียหายทุกกรณี หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าทำการตีลังไม้และจัดส่งสินค้าทางเรือเพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย

6. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัท ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วหรือช้ากว่า ทั้งนี้ChipoThai ขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี แต่บริษัทจะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด

7. ChipoThai ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีสินค้าเสียหายอันเกิดจากการบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า ซึ่งหากลูกค้าไม่สามารถให้ทางร้านค้าตีลังไม้ได้ ทางChipoThai ยินดีดำเนินการตีลังไม้เพื่อป้องกันความเสียหายและจะมีค่าใช้จ่ายในการตีลังไม้เพิ่มเติม เรทค่าบริการตีลังไม้จะใช้ตามค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8. ทางChipoThai ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้ากรณีจำเป็นเพื่อระบุและบันทึกสินค้า

9. สินค้าถึงโกดังไทย ทางChipoThai จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการ และต้องรับรับสินค้าภายใน 12 วัน หากเลยเวลา ทางบริษัทฯจะเก็บค่ารักษาสินค้าตามเรทค่าเก็บรักษาของบริกษัทที่ประกาศหน้าเว็บไซส์ และถ้านานเป็นเวลา 30วัน นับตั้งแต่เวลาคิดค่าเก็บรักษาสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด และไม่ต้องคืนให้ลูกค้า

10. หากคุณลูกค้าเปิดรหัสฝากส่ง และใช้บริการฝากส่งกับทางChipoThai จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆข้างต้นทุกกรณี

 

คณะกรรมการบริหาร CHIPOTHAI.COM

27-11-2023
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}