Update ค่าบริการจัดส่งผ่านบริษัท Flash Express ปี2020


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ! 

ตอนนี้ทางFlash Express ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดค่าบริการจากเดิม ที่คิดค่าจัดส่งจากน้ำหนัก เปลี่ยนเป็น คิดตามขนาดกล่องหรือน้ำหนัก ถ้าอันไหนมากกว่าจะคิดข้อมูลนั้นเป็นค่าจัดส่งค่ะ
ทางขนส่งFlash Expressจะวัดขนาดใหม่ เมื่อรับพัสดุ หากขนาดพัสดุมีขนาดเกินกำหนด หรือระบุมาไม่ถูกต้อง จะมีการเรียกเก็บเงินค่าขนส่งเพิ่มเติมนะคะ