ประกาศ แจ้งปรับอัตราแลกเปลี่ยน เป็น 5.25 บาท/หยวน


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!


Chipoแจ้งปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนเป็น 5.25 บาท/หยวน

อัตราแลกเปลี่ยนใหม่มีผลตั้งแต่เวลา 00.00น. ของวันที่ 30/03/2023

สำหรับใบสั่งซื้อที่ได้วางมัดจำก่อนเวลา 00.00น. ของวันที่ 30/03/2023 ยังใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม 


ด้วยความเคารพ
คณะกรรมการ ChipoThai

 

29-03-2023
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}