ประกาศ แจ้งปรับอัตราแลกเปลี่ยน เป็น 5.32 บาท/หยวน


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

Chipoขอแจ้งปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนเป็น 5.32 บาท/หยวน

อัตราแลกเปลี่ยนใหม่มีผลตั้งแต่เวลา 00.00น. ของวันที่ 11/08/2021

สำหรับใบสั่งซื้อที่ได้วางมัดจำก่อนเวลา 00.00น. ของวันที่ 11/08/2021 ยังใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม 


ด้วยความเคารพ
คณะกรรมการ ChipoThai

 

10-08-2021
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}