ประกาศ แจ้งเปลี่ยนข้อกำหนดในการวางมัดจำใบสั่งซื้อ


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ

ทางบริษัทฯ ขอประกาศ แจ้งเปลี่ยนข้อกำหนดในการวางมัดจำใบสั่งซื้อ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากับ ChipoThai 
การชำระเงินค่าบริการจะได้แยกเป็นสองงวด 
งวดที่หนึ่ง: ชำระ 100%ค่าเงินสินค้า + ค่าบริการช่วยสั่งซื้อ
งวดที่สอง: ชำระ ค่าขนส่งในประเทศจีน + ค่าขนส่งจากจีนมายังไทย + ค่าบริการตรวจเช็ค และค่าตีลังไม้ (หากลูกค้าใช้บริการ) 
ข้อกำหนดนี้จะได้ประยุกต์ใช้ตั้งแต่ วันที่ 08 พค. 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการบริหารChipoThai

 

 

 

06-05-2020
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}