แจ้งเตือน เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าในไทย


เรียน คุณลูกค้า

เนื่องจากมีหลายรายการใบจัดส่ง ทางลูกค้าระบุข้อมูลผู้รับไม่ชัดเชน จึงทำให้การจัดส่งพัสดุตอนนี้นำส่งไปผิดพื้นที่ ผิดสาขา ซึ่งจะทำให้การจัดส่งจะยิ่งล่าช้า
จึงChipo ขอแจ้ง ในส่วนของการระบุที่อยู่ผู้รับ รบกวนลูกค้าระบุข้อมูลผู้รับให้ครบถ้วน และถูกต้อง บ้านเลขที่ หมู่/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
**เน้นย้ำ อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ ต้องมี**
กรณีเกิดปัญหาในการจัดส่งสินค้า เกิดจากลูกค้าระบุข้อมูลไม่ชัดเชน ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
จึงChipoขอเรียนมาเพื่อทราบ 

ด้วยความเคารพ
ChipoThai

 

 


 

07-05-2020
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}