{{'TITLE_HEADER_CONTACT'|translate}}

ประกาศจากโกดัง Chipo

เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

เนื่องจากช่วงนี้ มีปริมาณสินค้าเข้าโกดังไทย เป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความล่าช้าในการอัพเดทสถานะใบสั่งซื้อ หรือการจัดส่งสินค้าไปบ้านลูกค้า 

จึง Chipo ขอแนะนำลูกค้ารีบตัดชำระยอดยังขาด และขอจัดส่งสินค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด

สำหรับลูกค้าที่มารับสินค้าที่โกดัง

เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว คุณลูกค้าโปรดทำการชำระยอดยังขาด และขอจัดส่งสินค้า ก่อนมารับของที่โกดัง

Chipo ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ 

 

ด้วยความเคารพ
ChipoThai