{{'TITLE_HEADER_CONTACT'|translate}}

ประกาศสำคัญ เกี่ยวกับการเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับเงินของChipo

เรียนคุณลูกค้าที่เคารพ,

ทางทีมงานChipoขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในคุณภาพ และการให้บริการของChipoด้วยดีมาโดยตลอด

Chipoขอแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการโอนเงินตามดังต่อไปนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 03/02/2023เป็นต้นไป Chipo จะเปลี่ยนบัญชีธานาคารในการรับเงินเป็นบัญชีธนาคารนี้:

- ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank)
- เลขที่บัญชี: 185-0-63759-8
- ชื่อบัญชี: บริษัท จีโอพียู จำกัด (GOPU CO.,LTD.)

 
Chipoจะหยุดรองรับการฝากเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และกรุงไทย ชื่อ Binh Nguyen Thi 

หากลูกค้าต้องการได้รับการสนับสนุน กรุณาติดต่อ ChipoThai ตามช่องทางดังต่อไปนี้
Livechat: www.chipothai.com
Line: https://lin.ee/oSFPwIj
Email: support@chipothai.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อให้ลูกค้าได้จัดสรรงานได้อย่างเหมาะสม 

Chipoต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ! 
คณะกรรมการบริหารChipo