ประกาศ สถานการณ์ขนส่งจากจีนมาไทยเกิดความล่าช้า


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

เนื่องจากฝนตกหนัก และกำลังเป็นช่วงฤดูฝน เส้นทางผ่านเวียดนาม ลาวโดนน้ำท่วม และเสียหาย ทำให้รถไม่สามารถเดินทางได้ หรือล่าช้า
จึงส่งผลกระทบถึงระยะเวลาขนส่งจีน-ไทยอาจจะเกิดความล่าช้ากว่าปกติ 

จึงทางบริษัทฯขอเรียนมาเพื่อทราบ และต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ด้วยความเคารพ
คณะกรรมการChipoThai.com

 

 

20-10-2020
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}