{{'TITLE_HEADER_CONTACT'|translate}}

ประกาศ วันหยุดเทศกาลตรุษจีน ปี2023

เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ! 

วันตรุษจีน เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน หรือประเทศทางตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม (คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย) จึงจะส่งผลกระทบถึงการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีน

ดังนั้น Chipoขอแจ้ง กำหนดการวันหยุดของเจ้าหน้าที่บริษัทในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามดังนี้

+) โกดังจีน: หยุดตั้งแต่วันที่ 13/01/2023 - 28/01/2023 และเปิดทำการใหม่วันที่ 29/01/2023

+) ฝ่ายสั่งซื้อ: หยุดตั้งแต่วันที่ 20/01/2023 - 26/01/2023 และเปิดทำการใหม่ในวันที่ 27/01/2023 

+) ฝ่ายบริการและให้คำปรึกษาลูกค้า: เปิดทำการปกติ

+) โกดังไทย: เปิดทำการปกติ

 

 

- แพ็คเกจสินค้าที่เข้าโกดังในจีน ก่อนเวลา 12.00น. ของวันที่ 12/01/2023 จะได้ออกจากจีนส่งไปไทย ก่อนหยุดเทศกาลตรุษจีน ส่วนแพ็คเกจสินค้าที่เข้าโกดังในจีนหลังเวลา 12.00น. ของวันที่ 12/01/2023 จะได้ทำการให้ออกจากจีน หลังหยุดเทศกาลตรุษจีนเสร็จ  

- ใบสั่งซื้อที่ได้วางมัดจำ ก่อนวันที่ 07/01/2023 Chipoจะทำการสั่งซื้อสินค้ากับร้านจีน ตามปกติ แต่สำหรับใบสั่งซื้อที่ร้านจีนยังไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ ทางChipoจะดำเนินการสั่งซื้อหลังหยุดเทศกาลตรุษจีนเสร็จ

- ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน Chipoเปิดรับอออเดอร์ตามปกติ และจะทำการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้า หลังหยุดตรุษจีนเสร็จ 

- ช่วงเวลาก่อนหยุดเทศกาลตรุษจีน อาจจะเกิดความเสี่ยง เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าล่าช้าของร้านจีน และไม่ทันเข้าโกดังในจีน ก่อนวันปิดตู้สินค้าสุดท้าย ดังนั้นคุณลูกค้าควรพิจรณาวางแผนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อความเหมาะสม

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ChipoThai ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Livechat: www.chipothai.com

Line: https://lin.ee/oSFPwIj

Email: support@chipothai.com

 

ขอแสดงความนับถือ! 
คณะกรรมการบริหารChipo