ประกาศ สถานการณ์ขนส่งจากจีนมาไทยเกิดความล่าช้า 


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

เนื่องจากขณะนี้ 
หน้าด่านตรวจที่เวียดนามได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถขนส่งสินค้า ทำให้การเจราจรบริเวณหน้าด่านตรวจติดขัด และเกิดความล่าช้า
จึงส่งผลให้การขนส่งทางรถ จะใช้เวลานานกว่าปกติ จากเดิม 5-7 วัน อาจจะเป็น 10-15 วัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยค่ะ 
จึงทางบริษัทขอเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ขอแสดงความนับถือ

ChipoThai

 

 

 

20-07-2020
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}