ประกาศ สถานการณ์ขนส่งจากจีนมาไทยเกิดความล่าช้า


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

เนื่องจาก ขณะนี้ ทางด่านศุลกากรเวียดนามได้มีกำหนดพิธีการผ่านด่านใหม่ จึงจำนวนรถที่รอผ่านด่านจีน-เวียดนามสะสมเป็นจำนวนเยอะ ส่งผลถึงระยะเวลาขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย จะล่าช้ากว่าปกติ

จึงทางบริษัทฯ ขอเรียนมาเพื่อทราบ และต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ด้วยความเคารพ
คณะกรรมการChipoThai.com

 

 

25-01-2021
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}