ประกาศ แจ้งปรับอัตราแลกเปลี่ยน เป็น 4.86 บาท/หยวน


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

Chipo ขอแจ้งปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนเป็น 4.86 บาท/หยวน

อัตราแลกเปลี่ยนใหม่มีผลตั้งแต่เวลา 00.00น. ของวันที่ 22/10/2020

สำหรับใบสั่งซื้อที่ได้วางมัดจำก่อนเวลา 00.00น. ของวันที่ 22/10/2020 ยังใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม 

ด้วยความเคารพ
คณะกรรมการ ChipoThai

 

 

21-10-2020
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}