ประกาศ แจ้งหยุด วันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 01/05/2020


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!


ทางบริษัทฯ จะหยุดทำการ ในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 01/05/2020 

และจะเปิดทำการใหม่ในวันที่ 02/05/2020

ในช่วงวันหยุด คุณลูกค้ายังสามารถ เติมเงิน วางมัดจำใบสั่งซื้อได้ ตามปกติ 

จึงบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบ เพื่อคุณลูกค้าวางแผนธุรกิจของตนเองให้ดีที่สุด


ด้วยความเคารพ
ChipoThai

 

 

28-04-2020
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}