แจ้งการขนส่งล่าช้าของล็อตสินค้าที่ออกจากจีนวันที่ 26,27/05/2021


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ,


เนื่องจากที่ประเทศจีนมีการระบาดCovid-19 ครั้งใหม่ ล็อตสินค้าที่ ออกจากจีนวันที่ 26,27/05/2021 ถูกกักตัว14วัน ส่งผลถึงระยะเวลาขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยเกิดความล่าช้า 

สำหรับล็อตสินค้าที่ดังกล่าว Chipoจะ free ค่าขนส่งจากจีนมาไทยของใบสั่งซื้อให้คุณลูกค้าค่ะ ยอดเงินนี้จะได้คืนให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าค่ะ 

ส่วนล็อตสินค้าอื่น ยังได้ขนส่งจากจีนมาไทยปกติ

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อให้ลูกค้าได้จัดสรรงานได้อย่างเหมาะสม

Chipoต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้

 

ขอแสงความนับถือ 

คณะกรรมการ ChipoThai.com
 

05-06-2021
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}