แจ้งสินค้าเข้าช้า


เรียนลูกค้าที่เคารพ 

 

ล็อดสินค้าออกจากจีนวันที่ 20/07/2019; 22/07/2019 และ 23/07/2019 จะมีกำหนดการเข้าช้ากว่าเดิม ระยะเวลานับจากปิดตู้ประมาณ 3-7 วัน เนื่องจากตอนนี้ทางด่านที่ไทยมีการตรวจตู้อย่างเข้มงวด ทำเสียเวลาในการรอเข้าคิวตรวจ ทำให้สินค้าจะเข้าช้ากว่าปกติ 

ขออภัยมา ณ ที่นี้

ด้วยความเคารพ 

 

 

 

 

 

 

25-07-2019
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}