แจ้งเตือน เกี่ยวกับเรื่องจัดส่งสินค้าไปบ้านลูกค้า 


เรียน คุณลูกค้า

เกี่ยวกับเรื่องจัดส่งสินค้าไปบ้านลูกค้า 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในส่วนของที่อยู่ผู้รับ ลูกค้าโปรดระบุข้อมูลโดยละเอียด ชื่อผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ บ้านเลขที่ ซอย ถนน แขวง เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ให้ครบถ้วน
เนื่องจากมีหลายรายการที่ใส่ข้อมูลไม่ชัดเชน จึงทำให้การจัดส่งพัสดุตอนนี้นำส่งไปผิดพื้นที่ ผิดสาขา ซึ่งจะทำให้การจัดส่งจะยิ่งล่าช้า

จึงChipo ขอเรียนให้ทราบ

ด้วยความเคารพ 
ChipoThai

 

 

 

 

17-04-2020
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}