ประกาศ แจ้งความล่าช้าในการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดขึ้นอีกครั้ง ทำให้การดำเนินพิธีการศุลกากรเกิดความล่าช้า จึงส่งผลให้ระยะเวลาขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยจะล่าช้ากว่าปกติ

จึงทางบริษัทฯ ขอเรียนมาเพื่อทราบ และต้องขออภัยในความล่าช้ามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพ 
คณะกรรมการ ChipoThai.com

 

30-11-2021
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}