ประกาศ วันหยุดเทศกาลตรุษจีน ปี2021


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ! 

วันตรุษจีน เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน หรือประเทศทางตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม (คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย) จึงจะส่งผลกระทบถึงการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าจีน

ดังนั้น Chipoขอแจ้ง กำหนดการวันหยุดของเจ้าหน้าที่บริษัทในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามดังนี้ 

+) โกดังในจีน : ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 05/02/2021- 18/02/2021

+) ฝ่ายสั่งซื้อ : ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 10/02/2021- 16/02/2021

+) โกดังในไทย: เปิดทำการตามปกติ 

+) ฝ่ายบริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า: เปิดทำการตามปกติ 

- ทุกแพ็คเกจสินค้าที่เข้าโกดังในจีน ก่อนเวลา 15.00น. ของวันที่ 03/02/2021 จะให้ออกจากจีนส่งไปไทย ก่อนหยุดเทศกาลตรุษจีน ส่วนแพ็คเกจสินค้าที่เข้าโกดังในจีน หลังเวลา 15.00น. ของวันที่ 03/02/2021 จะได้ทำการให้ออกจากจีน หลังหยุดเทศกาลตรุษจีนเสร็จ 

- ใบสั่งซื้อที่ได้วางมัดจำ ก่อนวันที่ 30/01/2021 Chipoจะทำการสั่งซื้อสินค้ากับร้านจีน ตามปกติ ส่วนใบสั่งซื้อที่ได้วางมัดจำ หลังวันที่ 30/01/2021 Chipoจะยืนยันกับร้านค้าจีน เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าถึงโกดังChipoในจีน หากร้านค้ายังไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเลย Chipoจะดำเนินการสั่งซื้อหลังหยุดเทศกาลตรุษจีนเสร็จ

- ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน คุณลูกค้าสามารถวางมัดจำใบสั่งซื้อได้ตามปกติ แต่Chipoจะทำการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้า หลังหยุดตรุษจีนเสร็จ 

ช่วงเวลาก่อนหยุดเทศกาลตรุษจีน อาจจะเกิดความเสี่ยง เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าล่าช้าของร้านค้าจีน และไม่ทันเข้าโกดังในจีน ก่อนวันปิดตู้สินค้าสุดท้าย จึงขอแนะนำคุณลูกค้าควรพิจรณาวางแผนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อความเหมาะสม

 

ขอแสดงความนับถือ! 

คณะกรรมการ Chipothai.com 

 

 

13-01-2021
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}