ประกาศ วันหยุดเทศกาลตรุษจีน ปี2022


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ! 

วันตรุษจีน เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน หรือประเทศทางตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม (คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย) จึงจะส่งผลกระทบถึงการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าจีน ดังนั้น Chipoขอแจ้ง กำหนดการวันหยุดของเจ้าหน้าที่บริษัทในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามดังนี้ 

+ โกดังจีน: หยุดตั้งแต่วันที่ 26/01/2022 ถึงวันที่ 07/02/2022
+ ฝ่ายสั่งซื้อ: หยุดตั้งแต่วันที่ 30/01/2022 ถึงวันที่ 06/02/2022
+ โกดังไทย: เปิดทำการปกติ
+ ฝ่ายบริการและให้คำปรึกษาลูกค้า : เปิดทำการปกติ

- แพ็คเกจสินค้าที่เข้าโกดังในจีน ก่อนเวลา 12.00น. ของวันที่ 25/01/2022 จะได้ออกจากจีนส่งไปไทย ก่อนหยุดเทศกาลตรุษจีน ส่วนแพ็คเกจสินค้าที่เข้าโกดังในจีน หลังเวลา 12.00น. ของวันที่ 25/01/2022 จะได้ทำการให้ออกจากจีน หลังหยุดเทศกาลตรุษจีนเสร็จ  

- ใบสั่งซื้อที่ได้วางมัดจำ ก่อนวันที่ 18/01/2022 Chipoจะทำการสั่งซื้อสินค้ากับร้านจีน ตามปกติ แต่สำหรับใบสั่งซื้อที่ร้านจีนยังไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ ทางChipoจะดำเนินการสั่งซื้อหลังหยุดเทศกาลตรุษจีนเสร็จ

- ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน Chipoเปิดรับอออเดอร์ตามปกติ และจะทำการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้า หลังหยุดตรุษจีนเสร็จ 

- ช่วงเวลาก่อนหยุดเทศกาลตรุษจีน อาจจะเกิดความเสี่ยง เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าล่าช้าของร้านจีน และไม่ทันเข้าโกดังในจีน ก่อนวันปิดตู้สินค้าสุดท้าย ดังนั้นคุณลูกค้าควรพิจรณาวางแผนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อความเหมาะสม

ขอแสดงความนับถือ! 
คณะกรรมการบริหารChipo

 

06-01-2022
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}