ประกาศ แจ้งปรับอัตราแลกเปลี่ยน เป็น 4.99 บาท/หยวน


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

Chipoขอแจ้งปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนเป็น 4.99 บาท/หยวน
อัตราแลกเปลี่ยนใหม่มีผลตั้งแต่เวลา 00.00น. ของวันที่ 19/05/2021
สำหรับใบสั่งซื้อที่ได้วางมัดจำก่อนเวลา 00.00น. ของวันที่ 19/05/2021 ยังใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม 

ด้วยความเคารพ
คณะกรรมการ ChipoThai

 

18-05-2021
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}