Chipo แจ้งปรับลดลงอัตราเรทค่าขนส่งจากจีนมาไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 12/08/2020


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

ChipoThai ประกาศแจ้งปรับลดลง เรทค่าบริการขนส่งจากจีนมาไทย ประยุกต์ใช้กับใบสั่งซื้อซื้อที่ได้วางมัดจำ ตั้งแต่เวลา 00.00น. ของวันที่ 12/08/2020 
รายละเอียดตามดังต่อไปนี้

(หมายเหตุ: สำหรับใบสั่งซื้อที่ได้วางมัดจำก่อนเวลา 00.00 น. ของวันที่ 12/08/2020 ยังใช้เรทค่าขนส่งจากจีนมาไทยเก่า ดูเรทค่าขนส่งเก่าที่นี่)

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ChipoThai ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Livechat: www.chipothai.com

Line: https://bit.ly/2F4KGws

Email: support@chipothai.com 

 

ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการบริหาร CHIPOTHAI

 

 

11-08-2020
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}