ประกาศ การล่าช้าของสินค้าประเภทสินค้าพิเศษ


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!
เนื่องจากขณะนี้ หน้าด่านที่เวียดนามได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าประเภทสินค้าพิเศษ จึงทำให้ระยะเวลาขนส่งจากจีนมาไทยจะเกิดความล่าช้ากว่าปกติ
จึงทางบริษัทขอเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ด้วยความเคารพ
ChipoThai

 

 


 

27-10-2020
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}