ประกาศ แจ้งความล่าช้าในการดำเนินการผ่านด่านตรวจศุลกากร


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ 

เนื่องจากขณะนี้ ที่จีน และเวียดนามมีการระบาดโควิด-19 สถานการณ์ยังมีความซับซ้อน ทำให้การดำเนินการพิธีการศุลการ ติดขัด และเกิดความล่าช้า 
ส่งผลให้การขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยจะใช้เวลานานกว่าปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยค่ะ 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อให้ลูกค้าได้จัดสรรงานได้อย่างเหมาะสม
Chipoต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้

ขอแสงความนับถือ 
คณะกรรมการ ChipoThai.com

 

 

31-05-2021
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}