แจ้งปรับอัตราแลกเปลี่ยน เป็น 5.20 บาท/หยวน


เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!


Chipo แจ้งปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนเป็น 5.20 บาท/หยวน
อัตราแลกเปลี่ยนใหม่มีผลตั้งแต่เวลา 00.00น. ของวันที่ 17/10/2023

สำหรับใบสั่งซื้อที่ได้วางมัดจำก่อนเวลา 00.00น. ของวันที่  17/10/2023 ยังใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม 


ด้วยความเคารพ
คณะกรรมการ ChipoThai

 

16-10-2023
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}