วิธีขอจัดส่งสินค้า ผ่านapp : Chipo


enlightenedวิธีขอจัดส่งสินค้า ผ่านapp : Chipo  เมื่อเราสั่งซื้อสินค้าและสถานนะขึ้นแจ้งโกดังไทย เราต้องการขอจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ผู็รับในกรณีไม่ได้มารับของด้วยตัวเองที่โกดังไทย

คุณลลูกค้าสามารถดูวิธีการขอจัดส่งสินค้าได้ตามวีดีโอลิงคืนี้ได้เลยค่ะ -> https://www.youtube.com/watch?v=zXtwJkGi3Fs