ขั้นตอนติดตั้งเครื่องมือสั่งซื้อสินค้า


ขั้นตอนติดตั้งเคื่องมือสั่งซื้อ CHIPO

 

เครื่องมือสั่งซื้อสินค้าได้เขียนโดยทีมงาน ChipoThai เพื่อให้ลูกค้าสะดวกขั้นในการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนติตตั้งดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่1 เข้าสู่เว็บไซต์ Chipothai.com คลิก เครื่องมือสั่งซื้อ

 

 

ขั้นตอนที่2: กด เพิ่มใน Chrome
จำเป็นต้องใช้ Google Chrome ในการติดตั้งและสั่งซื้อสินค้า

 

 

ขั้นตอนที่3: กด เพิ่มส่วนขยาย