{{'NEWS_CHIPO'|translate}}

แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2019
25-12-2018
  • Time
08-12-2018
  • Time
Chipo ขอประกาศวันหยุดวันพ่อแห่งชาติ
05-12-2018
  • Time
22-11-2018
  • Time
ประกาศการสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น 11.11 ของ Chipo
10-11-2018
  • Time
โปรโมชั่นวันแห่งคนโสด 11/11
30-10-2018
  • Time
ประกาศแจ้งหยุดทำการวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561
22-10-2018
  • Time
ตั้งแต่วันที่ 01-07 ตุลาคม 2018 ประเทศจีนจะหยุดทำการ จึงการสั่งซื้อ การอัพเดทสถานะของใบสั่งซื้อ และการจัดการข้อร้องเรียนกับร้านค้าจีนจะล่าช้ากว่าปกติ ประมาณ 3-5 วัน
01-10-2018
  • Time
16-06-2018
  • Time
08-06-2018
  • Time