{{'NEWS_CHIPO'|translate}}

ประกาศแจ้งหยุดทำการวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561
22-10-2018
  • Time
ตั้งแต่วันที่ 01-07 ตุลาคม 2018 ประเทศจีนจะหยุดทำการ จึงการสั่งซื้อ การอัพเดทสถานะของใบสั่งซื้อ และการจัดการข้อร้องเรียนกับร้านค้าจีนจะล่าช้ากว่าปกติ ประมาณ 3-5 วัน
01-10-2018
  • Time
16-06-2018
  • Time
08-06-2018
  • Time
11-05-2018
  • Time
05-05-2018
  • Time
ความแตกต่างกันระหว่างเว็บไซต์ 1688 Taobao และ Tmall
03-05-2018
  • Time
26-04-2018
  • Time
24-04-2018
  • Time
24-04-2018
  • Time